Stichting De KIM - Facebook

Welkom bij Stichting De KIM

"Geef mij de kracht om te dragen wat onveranderlijk is,
geef mij de moed om te veranderen wat ik kan veranderen,
en geef mij de wijsheid om die twee te onderscheiden."


Dag Hammarskjöld


Juist omdat zelfredzaamheid van burgers hoog in het vaandel staat in onze samenleving, is de vraag actueel: wie zorgt er voor de mensen die zichzelf niet kunnen redden, of die problemen en zorgen niet meer zelf aankunnen? Stichting De KIM zet zich in om mensen hierbij ondersteuning te bieden in de vorm van projecten uitgevoerd door vrijwilligers.


Stichting De Kim in liquidatie
 
Het bestuur van stichting De Kim besloot in zijn vergadering van 26 oktober 2023 tot opheffing van de stichting per 1 januari 2024.
De voornaamste reden is dat de stichting geen financiële middelen heeft om een of meer consulenten in dienst te nemen om haar doeleinden na te streven. De tweede reden is dat de stichting onvoldoende is ingebed in het netwerk van het aartsbisdom Utrecht.
De Aartsbisschop van Utrecht heeft goedkeuring gegeven aan het besluit.

Allen die bijgedragen hebben aan de activiteiten en projecten van stichting De Kim danken wij voor de samenwerking.
Wij hopen dat er nieuwe wegen gevonden zijn en worden om de vrijwilligers en parochies in het werkgebied te ondersteunen. Samenwerking in lokale en regionale netwerken kan daarbij meerwaarde bieden. We wensen dat zo diensten en projecten gericht op zingeving en maatschappelijke vragen beschikbaar blijven die aansluiten op de vraag en activiteiten van vrijwilligers en professionals.
We wensen de deelnemers in (nieuwe) projecten en de relaties vrede en alle goeds bij het voortzetten van hun activiteiten.

Reacties kunnen worden gericht aan het bestuur via david@stichtingdekim.nl

Onze samenwerkingspartners zijn: