Stichting De KIM - Facebook

Welkom bij Stichting De KIM

"Geef mij de kracht om te dragen wat onveranderlijk is,
geef mij de moed om te veranderen wat ik kan veranderen,
en geef mij de wijsheid om die twee te onderscheiden."


Dag Hammarskjöld


Juist omdat zelfredzaamheid van burgers hoog in het vaandel staat, is de vraag actueel: wie zorgt er voor de mensen die zichzelf niet kunnen redden, of die problemen en zorgen niet meer zelf aankunnen? Stichting De KIM bekommert zich om zulke groepen.
Deze website geeft informatie over de werkwijze van onze stichting en haar activiteiten.


Coronamaatregelen

Tot 20 mei 2020 liggen alle groepsbijeenkomsten van onze projecten stil. Daarna wordt de situatie conform de adviezen van de overheid aangepast of gaan we nog door met deze maatregelen. Waar mogelijk worden digitaal bijeenkomsten voortgezet. De KIM werkt daarbij o.a. met de Zoom-applicatie. Deze kan op iedere pc en telefoon worden geïnstalleerd (Zoom Cloud Meetings). Via contact kunt u daarover meer informatie opvragen bij de medewerkers.

Wat doet De KIM?

Stichting De KIM is een katholieke organisatie voor maatschappelijke activering werkzaam in de provincies Flevoland, Utrecht en Gelderland.

Ons doel is noden van mensen die in een kwetsbare positie verkeren te signaleren en groepen vrijwilligers te activeren en zodanig toe te rusten dat zij zich kunnen inzetten deze noden te helpen lenigen. Dit om een goede en rechtvaardige samenleving tot stand te brengen. Kortom: wij slaan bruggen door vrijwilligers te koppelen aan mensen die behoefte hebben aan ondersteuning.

Onze samenwerkingspartners zijn:


    
Bisdom HaarlemBisdom Haarlem