Stichting De KIM - Facebook

De Presentie beoefening

Doelstelling
Innovatie en kwaliteitsimpuls (kerkelijke) vrijwilligers d.m.v. presentietraining om preventief te (leren) werken door aandacht en nabijheid in situaties die weerbarstig zijn en met interventie niet altijd oplosbaar. 
Doelgroep
Kerkelijk bezoekvrijwilligers, diaconaal betrokkenen, gespreksgroepen, maatjes en zorgvrijwilligers zijn getraind in luisteren ‘achter de woorden’ en in presentiebenadering.


Ontleend aan de website van Presentie
Een praktijk waarbij de zorggever zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt, zo leert zien wat er bij die ander op het spel staat – van verlangens tot angst – en die in aansluiting dáárbij gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie h/zij daarbij voor de ander kan zijn. Wat gedaan kan worden, wordt dan ook gedaan. Een manier van doen, die slechts verwezenlijkt kan worden met gevoel voor subtiliteit, vakmanschap, met praktische wijsheid en liefdevolle trouw.

Wilt u meedoen aan deze cursus vul dan svp het contactformulier in (rechtsboven op dit scherm) en wij nemen contact met u op.