Stichting De KIM - Facebook

Arnhem in dialoog

7 november 2018
November staat landelijke een week lang in het teken van dialoog en de stad Arnhem doet weer mee. Thema dit jaar is: elkaar zien. De Arnhemse Wereldvrouwen organiseren een dialoogtafel speciaal voor vrouwen. Die vindt plaats op 7 november in het Inloophuis Sint Marten. Van harte welkom
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur.
Locatie: Van Slichtenhorststraat 34 Arnhem
opgeven via: 8maartarnhem@gmail.com

Flyer