Stichting De KIM - Facebook

Brunch bijeenkomst interreligieuze dialoog

30 oktober 2020
Programma:
10.45 Inloop met koffie, thee
11.00 Welkom door ds. Marieke Fernhout
11.15 Ter inspiratie: een kort verhaal van Mieke Hendrikse van Rozet over de vrije wil volgens de filosoof en vrouwelijk denker Pandita Ramabai [1858 – 1922, India]. Met aansluitend uitwisseling: wat betekent de vrije wil voor ons persoonlijk en in deze tijd?
12.30 Brunch, deze wordt geserveerd in aparte verpakkingen.
13.00 Afsluiting
Waar: Parkstraatkerk, Parkstraat 31a [zij-ingang Kastanjelaan 22e], Arnhem Voor wie: Arnhemse Wereldvrouwen Kosten: geen Aanmelding: voor 28 oktober via: 8maartarnhem@gmail.com.

Ons hele programma is opgezet zodat het past binnen de geldende RIVM-maatregelen. Ook houden we de actuele richtlijnen en informatie vanuit de Rijksoverheid nauwlettend in de gaten en passen zo nodig onze activiteiten aan. Vanwege de 1,5 meter afstand is er voor een beperkt aantal deelnemers toegang. Aanmelding is verplicht en op volgorde van binnenkomst, dus geef je op tijd op.