Stichting De KIM - Facebook

Inspiratiebijeenkomst Arnhemse Wereldvrouwen

7 oktober 2022
Ontmoeting, inspiratie en samen brunchen. 
Programma:
11.00 Opening en welkom.
11.15 Een rondleiding door de inspiratietuin van Stadslandbouw Arnhem.
12.30 Lunch met (groene) gedichten: Deelnemers nemen zelf gedichten mee om te delen.
13.00 Afsluiting.

 Flyer