Stichting De KIM - Facebook

Nijmegen in dialoog over geluk

14 september 2022
Nijmegenaren die elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten, kunnen zo met elkaar contact maken en van gedachten wisselen over wat voor hen belangrijk is in hun dagelijks leven. De gedachtewisseling gaat volgens bepaalde stappen, die Nijmegen in Dialoog volgt.

Stichting De KIM coordineert de stadsgesprekken in opdracht van de Lutherse kerk. De Dialoogtafels worden stadsbreed in de wijken georganiseerd en de gesprekken zijn onder begeleiding van getrainde gespreksleiders.

Flyer