Stichting De KIM - Facebook

Studiemiddag Laudato si

10 juni 2021
Op 10 juni jl. vond er een studiemiddag plaats met zo’n vijftig deelnemers waarin een breed scala van katholieke en algemeen-christelijke organisaties zich bezonnen op de mogelijkheden om het gedachtengoed van de encycliek Laudatio si in Nederland breder bekend te maken en de impact ervan te vergroten. Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst met verhelderende en inspirerende inleidingen en geanimeerde gesprekken. We danken ieder van jullie hartelijk voor haar of zijn betrokkenheid en inbreng. Het programma van de studiemiddag is terug te kijken op youtube: klik hier
Programma:
* Welkom door de dagvoorzitter Mirjam Schuilenga..
* Openingswoord door mgr De Korte: bisschopreferent kerk en samenleving.
* Inleiding door Erik Borgman over de roep om duurzaamheid als teken van de tijd.
* Inleiding door Jeike Wallinga over weten en handelen als het gaat om duurzaamheid
* 2 gespreksrondes in break out rooms
 * Terugblik door Jurijn Timon de Vos
* Afsluiting door de dagvoorzitter Mirjam Schuilenga

De volgende stap in dit traject is het organiseren van een publieksconferentie Laudato si in het licht van Geloof, Duurzaamheid en Toekomst , zo mogelijk nog in het najaar van 2021 of anders in het voorjaar van 2022.