Stichting De KIM - Facebook

werkconferentie Geloof, Duurzaamheid en Toekomst

30 november 2018
U bent van harte welkom op deze interessante en vooral praktische bijeenkomst. Na inleidende woorden van bisschop Van den Hout en bisschop De Korte worden vier verschillende workshops aangeboden in twee ronden. De workshops • “Omgekeerd beleidsplan”, over duurzaamheid en rechtvaardigheid in beleid • “Scan je kerkgebouw”, over gebruik van energie • “Ecologische voetafdruk”, over gemeenschapsopbouw • “Staan op heilige grond”, over parochiegrond en ontmoeting. De werkconferentie vindt plaats op vrijdag 30 november van 15.00 tot 18.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) in het Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 te Zwolle.


beeld gemaakt door F.Franck

Deze conferentie wordt georganiseerd door het Katholiek Maatschappelijk Activeringswerk. Op de website www.laudato-si.nl kunt u zich aanmelden en een keuze maken welke workshops u wilt volgen. U vindt daar ook een inhoudelijke toelichting. Bellen kan ook, u belt dan naar 06 51731387.
Direkte toegang tot het aanmeldformulier

Flyer met uitnodiging