Stichting De KIM - Facebook

Crowdfunding inspiratieboek Jong en Rouw

Inspiratieboek

Jongeren en Rouw is een project van St De KIM. Dit project is bedoeld om jongeren die een dierbare hebben verloren met elkaar in contact te brengen. Het project is gebaseerd op ervaringen van jongeren dat het een zoekproces is om verder te gaan in het leven wanneer iemand van dichtbij sterft. Onderlinge steun en lotgenotencontact helpt daarbij.

Er zijn veel bijzondere verhalen op te tekenen van wat jonge mensen overkomt als ze te maken krijgen met het overlijden van een dierbare.

De KIM gaat met deze verhalen en met ondersteuning van de bekende rouwdeskundige Daan Westerink een inspirerend boek maken dat mogelijkheden biedt voor verstilling, rust en zingeving. Gebaseerd op verhalen van jongeren waarin op inspirerende wijze wordt beschreven hoe jonge mensen betekenis kunnen vinden na het overlijden van een dierbare in hun familie of vriendenkring. Dit inspiratie- en dwaalboek geeft een inhoudelijke beschrijving van hoe jonge mensen met rouw en verlies van een dierbare omgaan. Het boek wil creatieve (ant)woorden geven op vragen en onzekerheid.

Voor het maken van dit inspiratieboek is € 5000,00 nodig. Iedereen die aan dit boek bijdraagt met een minimum bedrag van € 50,00 ontvangt een gratis exemplaar.


DonerenOf organiseer zelf een actie voor dit project


Maak een actie aan