Stichting De KIM - Facebook

Oorkonde KNR 2021 voor KIM project Arnhemse Wereldvrouwen

De Konferentie Nederlandse Religieuzen reikte een oorkonde uit aan project Arnhemse Wereldvrouwen van De KIM.Uit een lijst van 36 inzendingen heeft de jury van de KNR-Waarderingsprijs 2021, zes initiatieven genomineerd, die volgens de juryleden zo bijzonder en inspirerend zijn dat ze in aanmerking komen voor de KNR-Waarderingsprijs. Het gaat om projecten waarop mensen zich inzetten voor gelijkwaardigheid en het overbruggen van verschillen. Ook werden oorkondes uitgereikt aan MA collega's Caroline Brugman en Jan Bosman van Solidair Friesland.De prijsuitreiking en de uitreiking van de oorkondes was op donderdag 4 november in de Verkadefabriek in 's Hertogenbosch. De KIM feliciteert de prijswinnaar KNR waarderingsprijs 2021: Take Care B&B
 klik hier voor meer informatie over de KNR.

foto: KNR.