Stichting De KIM - Facebook

Aandacht voor Talent

De viering in het kader van de werelddag voor migranten en vluchtelingen op 15 januari 2017 stond in het teken van: Aandacht voor talent.

Almere breed heeft de ‘Bonifatius hulp voor vluchtelingen-groep’ in samenwerking met Stichting De KIM hieraan kenbaarheid gegeven.

Meer informatie leest u hier.


St. Georges van Edessa