Stichting De KIM - Facebook

Artikel over duurzamheid en mensen in armoede

Tijdschrift Diakonie en Parochie  33(2020)4.
Titel: Mensen in armoede zijn stakeholders en ondernemers in duurzaamheid. Artikel