Stichting De KIM - Facebook

Artikel project Geloof, Duurzaamheid en Toekomst

In Tijdschrift Diakonie en Parochie verscheen in het eerste nummer van 2018 een artikel over het MA project Geloof, Duurzaamheid en Toekomst.
Het tijdschrift Diakonie & Parochie is een uitgave van het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad, een werkgroep van de diaconale dienstverleners uit de bisdommen en enkele landelijke katholieke diaconale organisaties. Er verschijnen in elke jaargang vier nummers. Elk nummer gaat in op ontwikkelingen rond diaconie en caritas in parochies, Parochiële Caritas Instellingen en katholieke gemeenschappen. Een abonnement bedraagt € 27,50, losse nummer € 5,00. Te bestellen bij: administratie@rkdiaconie,nl

Artikel project Geloof, Duurzaamheid en Toekomst.