Stichting De KIM - Facebook

Brochure: Je moet het zien. Ariensprijs voor Diaconie 2019 Aartsbisdom Utrecht

Hans Oldenhof: Arnhemse Wereldvrouwen; Intercultureel, interreligieus, intermenselijk. In Brochure aartsbisdom Utrecht DKCI Amersfoort. Oplage 2.500, pp 40-41.
Artikel