Stichting De KIM - Facebook

De Diaconie (een artikel van Henk Meeuws)

De overheid legt meer en meer de nadruk op de eigen kracht van de burger en diens sociale netwerk. Dat merken ook kerken. Henk Meeuws geeft een impressie van het diaconale werk in ons land vanuit rooms-katholieke parochies.