Stichting De KIM - Facebook

De Geestkracht van de vrijwilliger

Mirjam Schuilenga, consulent maatschappelijk activeringswerk bij het KCMA, schrijft hierover een artikel in Parochie & Diaconie

Klik hier voor de tekst