Stichting De KIM - Facebook

Handleiding M25 voor parochies

Elziena Taute (jeugdwerkadviseur) en Krista Russchen (Solidair Groningen & Drenthe) bundelden hun ervaringen met M25 (jongerendiaconaat) in een beknopte en overzichtelijke handleiding voor parochies om zelf ook aan de slag te gaan met M25.

Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Agatha Vreeling op de diaconale werkavond in St.-Nyk op maandag 31 oktober. Agatha is al vele jaren vrijwilliger in het diaconaal werk.Interesse in de handleiding? De digitale versie vindt u hier. Een papieren versie is te bestellen via info@solidairfriesland.nl. De kosten daarvan zijn € 5,00, exclusief verzendkosten.