Stichting De KIM - Facebook

High Five voor M25!

"In de ontmoeting met de ander gebeurt iets", zo vat Elziena Taute de ervaring van jongeren samen, als ze ziet wat het effect is van M25. "Het lijkt heel simpel. Je doet iets voor en met een ander. En dan gebeuren er wondertjes. Jongeren die oog-in-oog staan met iemand die een helpende hand vraagt of steun zoekt en zelf in actie komen. Door te doen ontstaan de prachtigste gesprekken over wat hen écht bezighoudt."

Op de jaarlijkse diaconale werkavond voor de diaconale vrijwilligers van de parochies in zuidwest Fryslân en de Noordoostpolder gaf Elziena Taute van Solidair Friesland een presentatie over M25, het project voor jongerendiaconaat.Dankzij de steun van het KANS-fonds heeft Solidair Friesland op een aantal plekken in Fryslân M25-activiteiten kunnen ontwikkelen. Het idee is om aan hand van de bekende tekst uit Mattheus 25 over de zeven werken van barmhartigheid een concrete activiteit op te zetten. Elziena: "Er zijn voorbeelden van tuinprojecten, high-tea’s in een verzorgingstehuis en meehelpen bij diaconale maaltijdprojecten. Ook het jongerenweekend van Solidair Friesland werkt volgens deze formule. Door mee te doen aan een diaconaal project komen jongeren in contact met iemand met een hulpvraag en kunnen ze proberen zich te verplaatsen in die ander. Al doende ontdekken ze wat wederkerigheid is en hoe je kunt samenwerken."

Op veel plaatsen kan M25 nog starten of zich verder ontwikkelen. De sponsoring door het KANS-fonds is beëindigd, maar wij proberen M25 met steun van andere financiers door te zetten. Plaatselijke PCI’s kunnen bij het KANS-fonds wel terecht voor sponsoring van M25-projecten.

Wie aan de slag wil en een M25-groep wil oprichten, kan terecht bij Elziena Taute.