Stichting De KIM - Facebook

Onderzoeksverslag Barmhartigheid blijven dienen.

Een inventarisatie en aanbevelingen ten aanzien van van maatschappelijk activeringswerkde voor de noden binnen het Aartsbisdom Utrecht. door middel ’. Twee studenten van Hogeschool Windesheim hebben dit onderzoek in opdracht van Actioma uitgevoerd in het kader van hun aftuderen HBO theologie. Auteurs: Guyana Zijl en Minette Kits Nieuwenkamp.

Onderzoeksverslag