Stichting De KIM - Facebook

Verslag van een inspirerende studiewerkdag ‘Laudato Si’

Wij kijken terug op een inspirerende studiewerkdag ‘Laudato Si’ op 30 oktober jl. Uit de presentatie van Fred van Iersel over de encycliek ‘Laudato Si’: ‘We leven in een gemeenschappelijk huis’.
De projecten die daarna gepresenteerd werden daagden uit tot reflectie. In het verslag kunt u hierover ook nog meer lezen. Tevens vindt u een waaier van uitdagingen en ideeën die de woorden van de paus opriepen: op kleinschalig nivo, binnen organisaties en voor het maatschappelijk activeringswerk.
Als voorbeeld licht Maatje van Steenbergen als consulent maatschappelijke activering van KCMA, het project Armoede onder de Loep toe. Klik hier voor haar lezing.
 
We nodigen u van harte uit het bijgevoegde verslag van de studiewerkdag te lezen. Met dank aan de ‘verslaggever’, Hermen van Dorp van Stichting De Kim, en uiteraard met dank aan allen voor de bijdrage aan deze dag. Klik hier voor het verslag.

Rest ons nog een hartelijke groet,
Jan Burger, Stichting De Kim
Jan van Breemen en
Suzanna Louwerse, KCMA Gelderland