Bekijk de nieuwsbrief online
Stichting DE KIM


Wij sturen u deze nieuwsbrief omdat we u als een belangrijke relatie zien. Niemand ontvangt echter graag post die ongelezen de prullenbak ingaat. Wilt u voortaan de nieuwsbrief niet ontvangen, klik dan op ''Afmelden'' in de balk onderaan deze nieuwsbrief. U kunt zich net zo eenvoudig weer aanmelden... Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven op uw beeldscherm, klik dan rechtsboven voor de ONLINE versie.

Madelinde Krantz nieuwe collega bij De Kim per 1 november

De Kim is blij met de versterking van het team door de komst van Madelinde Krantz. Zij  heeft ervaring als geestelijk verzorger, docent ethiek, trainer en coach. 'Ik haal mijn inspiratie uit verschillende bronnen. Uit religieuze bronnen, die ik vertaal in een seculiere taal, en uit filosofische, psychologische en bedrijfs-wetenschappelijke bronnen, die ik vertaal naar de praktijk ". Madelinde wordt bij De Kim o.a. contactpersoon voor het project Ruimte voor Ander Zijn.
naar website RvAZ

 
 7 november Arnhem in Dialoog

November staat landelijke weer een week lang in het teken van dialoog. Wil je ook zomaar eens met een onbekende in gesprek gaan? Met iemand die je anders voorbij zou lopen? Jouw wensen en ideeën, ervaringen delen omdat het leuk is en inspirerend? Stichting De Kim organiseert in samenwerking met de Arnhemse Wereldvrouwen een dialoogtafel speciaal voor vrouwen. Die vindt plaast op 7 november in inloophuis Sint Marten,  aanvang 19.30 tot 21.30 uur. Van Slichtenhorststraat 34 Arbnhem. Er zijn meer dialoogtafels in Arnhem, bij organisaties en bij mensen thuis.
Informatie en opgave


 10 november Sint Maarten conferentie

 Zie je mij? Onder deze titel vindt de 6e Sint Maartenconferentie plaats. Omdat Leeuwarden dit jaar de Culturele Hoofdstad is, met als motto “Iepen Mienskip” vindt deze plaats in Leeuwarden. De conferentie georganiseerd door het Katholiek Maatschappelijk Activeringswerk gaat deze keer over kwetsbaarheid. Er komt een programma met sprekers, workshops, diaconale activiteiten en muziek. Sprekers zijn o.a. bisschop Ron van de Hout, de commissaris van de koning in Fryslân Arno Brok en Guus Timmermans van de stichting Presentie. Dagvoorzitter is Janny van der Molen schrijver, spreker en theoloog. Tjerk Ridder verzorgt een theatervoorstelling: ‘Bonne Route’, waarin het gaat over het delen van tijd, aandacht, ruimte en vrede.

Uitnodiging en opgave
 

30 november werkconferentie Geloof, Duurzaamheid en Toekomst

U bent van harte welkom op deze interessante en vooral praktische bijeenkomst. Een werkconferentie bedoeld voor mensen die werk willen maken van duurzaamheid en rechtvaardigheid in hun parochie. Na inleidende woorden van bisschop Van den Hout en bisschop De Korte worden vier verschillende workshops aangeboden in twee ronden. De workshops • “Omgekeerd beleidsplan”, over duurzaamheid en rechtvaardigheid in beleid • “Scan je kerkgebouw”, over gebruik van energie • “Ecologische voetafdruk”, over gemeenschapsopbouw • “Staan op heilige grond”, over parochiegrond en ontmoeting
De werkconferentie vindt plaats op vrijdag 30 november van 15.00 tot 18.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) in het Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 te Zwolle. Vanaf 18.00 uur kunt u gebruik maken van een maaltijd en na afloop daarvan deelnemen aan de vespers die om 19.00 uur begint. Voor wie: voor alle parochie- en kerkbesturen, beleidsmakers, pastores en andere belangstellenden in Noord, Midden en Oost Nederland. De kosten bedragen € 10,- per persoon.

Deze conferentie wordt georganiseerd door het Katholiek Maatschappelijk Activeringswerk. Op de website www.laudato-si.nl kunt u zich aanmelden en een keuze maken welke workshops u wilt volgen. U vindt daar ook een inhoudelijke toelichting. Bellen kan ook, u belt dan naar 06 51731387.  Flyer
De KIM is een katholieke instelling voor maatschappelijke activering voor de provincies Flevoland, Utrecht en Gelderland
Meld je hier af voor de nieuwsbrief