Bekijk de nieuwsbrief online
Stichting DE KIM
Nieuwsbrief DE KIM voorjaar 2019

Wij sturen u deze nieuwsbrief omdat we u als een belangrijke relatie zien. Niemand ontvangt echter graag post die ongelezen de prullenbak ingaat. Wilt u voortaan de nieuwsbrief niet ontvangen, klik dan op ''Afmelden'' in de balk onderaan deze nieuwsbrief. U kunt zich net zo eenvoudig weer aanmelden... Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven op uw beeldscherm, klik dan rechtsboven voor de ONLINE versie
 


Jaarprogramma Geloof, duurzaamheid en toekomst Gelderland
31 maart

 

Na de succesvolle werkconferentie afgelopen jaar in het Dominicaneklooster te Zwolle, pakken we de draad weer op in Gelderland. Stichting De Kim heeft met geloofspartners een jaarprogramma gemaakt waarvoor we u van harte uitnodigen. De eerste bijeenkomt is op 31 maart in de katholieke kerk in Apeldoorn. Rens Smit van de werkgroep Em-missie van de Emmausparochie zal een inleiding verzorgen over de milieuencycliek Laudato si.
Op 22 juni is het kerkennacht met als landelijk thema: ‘dit is ook kerk’. Dan vindt er een diaconale excursie plaats naar de Stadsakkers met na afloop kookworkshop van gekochte en bereidde producten en Diner parlant: een tafelgesprek over hoe we hiermee verder gaan in onze eigen geloofsgemeenschappen.
16 oktober is het wereldvoedseldag en dan verzorgt Marjolien Tiemens een workshop over de ecologische voetafdruk.. https://groengeloven.com/. Ronald Dashorst zal een presentatie geven van de generatietuin in het Laudato si huis in oprichting.Samenwerkingspartners: Stichting de Kim provincie Gelderland, Werkgroep Duurzaamheid Beraad van kerken Apeldoorn en de Protestantse Gemeente Apeldoorn.
U kunt zich opgeven voor 22 juni en 16 oktober bij gelderlandduurzaam@gmail.com

Uitnodiging met programma

 

Landelijke inspiratiedag zeven bisdommen    
6 april


De dag is bestemd voor vrijwilligers: leden van PCI-en en armbesturen, van caritaswerkgroepen en werkgroepen diaconie. De dag wordt gehouden in Abdijhof Mariënkroon in Nieuwkuijk. Het ochtendprogramma bestaat uit een eucharistieviering en diverse inleidingen. Kardinaal Peter Turkson, hoofd van de dicasterie voor Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling in het Vaticaan, zal spreken over het belang van caritas en sociale rechtvaardigheid in een veranderende samenleving. Hilde Kieboom, voorzitter van de gemeenschap Sant’ Egidio in Antwerpen, en zuster Sara Böhmer, vicevoorzitter van de KNR, gaan in op nieuwe vormen van gemeenschap en hun belang voor diaconie. ’s Middags kunnen de deelnemers in twee rondes workshops kennis maken met 12 inspirerende diaconale projecten uit het hele land. De inspiratiedag wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Kansfonds.

Uitnodiging en overzicht workshops

 

 

Ruimte voor Anders Zijn Oost Gelderland viert tien jarig bestaan
6 april

Ruimte voor Anders Zijn bestaat tien jaar. Op 6 april vieren wij in Oost Gelderland het 10 jarige bestaan. Deze dag zullen de vrijwilligers van Ruimte voor Anders Zijn in het zonnetje worden gezet. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Madelinde Krantz. madelinde@stichtingdekim.nl
 

 

Nieuws over personele bezetting stichting de Kim


Vanaf 1 mei 2019 gaat Hermen van Dorp parttime (0,5 fte) werken binnen De Kim. Daarnaast komt hij in dienst als coördinator/opbouwwerker van het Huis van Dominicus in Utrecht. Hermen zal tot en met 31 december 2019 voor 0,5 fte in dienst blijven van De KIM. Op deze wijze kunnen we de continuïteit van de uitvoering van de projecten waar Hermen bij betrokken is voor dit jaar waarborgen. De komende maanden gaat het bestuur op zoek naar oplossingen voor de langere termijn.

Brief bestuur 
Arnhemse kerken in gesprek over Malburgenwijkmoeders

31 maart

Op deze zondag vindt er in de Emmauskapel een gespreksviering plaats met Mirjam Schuilenga. Zij geeft een korte inleiding op het project Malburgenwijkmoeders, waarna we samen in gesprek gaan. Doel van dit project is om de kracht van de wijk Malburgen aan te spreken, te versterken en haar bewoners kansen te bieden. De KIM wil  vrouwen in Malburgen helpen wegwijs te worden in de Arnhemse samenleving.met inzet van Staddeelmoeders.

Uitnodiging
De KIM is een katholieke instelling voor maatschappelijke activering voor de provincies Flevoland, Utrecht en Gelderland
Meld je hier af voor de nieuwsbrief