Bekijk de nieuwsbrief online
Stichting DE KIM
Nieuwsbrief voorjaar 2018

Wij sturen u deze nieuwsbrief omdat we u als een belangrijke relatie zien. Niemand ontvangt echter graag post die ongelezen de prullenbak ingaat. Wilt u voortaan de nieuwsbrief niet ontvangen, klik dan op ''Afmelden'' in de balk onderaan deze nieuwsbrief kunt u zich net zo eenvoudig weer aanmelden...

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven op uw beeldscherm, klik dan rechtsboven voor de ONLINE versie

Deelnemers Budgetkring Amersfoort ontvangen certificaat


"Niet elke dag is mooi maar er zit altijd wel iets moois in elke dag"
Op maandag was de feestelijke afsluiting van de eerste Budgetkring in Amersfoort.
Tijdens dit actieprogramma leren de deelnemers grip te krijgen op hun uitgaven en daardoor op hun leven. Goed met geld omgaan, betekent goed in het leven staan. Een van de reacties van de deelnemers:"Door deze kring heb ik geleerd dat ik me niet hoef te schamen voor mijn situatie en dat het nog niet zo slecht me is gesteld. Ik weet dat ik nu op de goede weg ben om mijn uitgaven onder controle te krijgen".
Bij Budgetkring komen deelnemers 13 bijeenkomsten bij elkaar onder begeleiding van Marjolein en Kees. Iedere week gaan ze met hun zelf bepaalde doel aan de slag om zo verder te komen. Dat is bij iedereen gelukt. Zo gaat iemand weer naar de biljartclub van vroeger en durft iemand anders naar een buurthuis te gaan. De Budgetkring is een samenwerkingsverband van Lift je Leven, Voedselbank Amersfoort en De KIM. Vanaf 9 april begint een nieuwe groep die wekelijks bijeenkomt.
Lees verder over de budgetkring

6 maart “Groen leven binnen handbereik”
Geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina Bennekom


Bijna dagelijks klinkt in elk huishouden de vraag: wat eten we vandaag? Wat hebben we nog in huis of moeten we nog naar de winkel? We vinden dat heel gewoon. Maar waar we het zelden over hebben: waar komt ons voedsel vandaan? Daar weten we weinig van en maken ons er niet echt druk over. Of wel soms?
Over deze vragen belegt (en bedoeld juist voor de wat jongere gezinnen, maar dat hoeft natuurlijk niet!) de Rooms Katholieke Parochie in Bennekom samen met werkgroep Kerk, Milieu en Schepping een zeer interessante voorlichtings- en informatieavond over voedsel: beleving van voedsel, vers en regionaal voedsel en het leren kweken van voedsel in het project “moestuinen”voor scholen. Een wereld van verschil, dat u ook letterlijk zult kunnen proeven en beleven. Vanwege beperkte deelname graag van te voren opgeven.
Folder en opgave


8 Maart 2018 – Evenement Arnhemse Wereldvrouwen

Op internationale vrouwendag 2018 organiseert het interreligieuze vrouwenplatform Arnhem onder haar nieuwe naam een grote dialoogbijeenkomst in Arnhem. Stichting De Kim participeert in dit platform samen met andere levensbeschouwelijke en buurtorganisaties in Arnhem.
Thema van de bijeenkomst is: Roots: geworteld zijn en verbindingen leggen.
Locatie: MFC De Spil, Lupinestraat 12, Arnhem.
Er wordt voor een halal maaltijd gezorgd.
Klik hier voor de folder


Dag van de psychiatrie Apeldoorn op 22 maart


Ruimte voor anderszijn Apeldoorn organiseert op donderdag 22 maart de dag van de psychiatrie in Apeldoorn in samenwerking met woonbegeleiding (Riwis) en het theater Gigant. Voor deze dag is uitgenodigd de theatervoorstelling ‘Vind je het gek!’, van Nynka Delcourt https://www.krachtvanbeleving.nl/voorstellingen/vind-je-het-gek/. Vanaf half 4 is er vooraf aan de avondvoorstelling een informatiemarkt van diverse organisaties en zijn er diverse creatieve workshops en 2 korte films rondom het thema psychiatrie.

De middag en avond hebben als doel psychiatrie bespreekbaar te maken, te informeren en de zichtbaarheid te vergroten. Het programma van de dag is te vinden op www.stichtingdekim.nl en vanaf 1 maart op de vernieuwde website www.ruimtevooranderszijn.nl

Armoede onder de loep


De training ´Armoede onder de loep´ is voor vrijwilligers en professionals die te maken hebben met mensen in armoede, en die effectiever deze hulp willen inzetten. Denk aan schuldhulpmaatjes, caritas-vrijwilligers, of zij die vanuit de gemeente werkzaam zijn met mensen in armoede situaties.
Het aanbod betreft kennisverwerving over de armoedeproblematiek en meer inzicht over hoe je armoede kunt herkennen. De training is erop gericht ondersteuning aan mensen in armoede efficiënter te laten verlopen. De essentie van de training is gelegen in het aansluiten bij de behoefte en belevingswereld van mensen in armoede. De training is beschikbaar in de vorm van 1 dag of 2 avonden.Voor meer informatie: Suzanna@stichtingdekim.nl.
Klik hier voor de flyer Training voor Vrijwilligers

Nieuw Handboek Diaconie met daarin aandacht voor duurzaamheid


Op 2 februari 2018 werd in de Bergkerk te Amersfoort een derde handboek diaconiewetenschap gepresenteerd. ‘Diaconaal doen doordacht’ is geschreven door de redactie Handboek Diaconiewetenschap en enkele aangezochte auteurs.
Nog maar weinig in beeld is de verantwoordelijkheid van het diaconaat als het gaat om duurzaamheid. 'Van belang is dat het hele diaconaat in het teken van duurzaamheid staat, in de brede opvatting daarvan.Diaconaat en duurzaamheid kunnen vruchtbaarder aangepakt worden vanuit verwondering en dankbaarheid over de schepping, Het gaat er niet om dat wij vanuit een lokale gemeente of parochie de wereld, de mensheid, de natuur of schepping redden. Wel kunnen we een heleboel dingen doen die daaraan bijdragen, met een zekere ontspanning in het volste vertrouwen dat het goed kan komen, zolang wij en talloze anderen dit soort bijdragen maar blijven leveren', aldus de auteur Christaan Hogenhuis.
Prijs € 34,99 (inclusief BTW en verzendkosten).
Bestellen via info@disk-arbeidspastoraat.nl
De KIM is een katholieke instelling voor maatschappelijke activering voor de provincies Flevoland, Utrecht en Gelderland
Meld je hier af voor de nieuwsbrief