Bekijk de nieuwsbrief online
Stichting DE KIM
Nieuwsbrief De KIM oktober 2020

Wij sturen u deze nieuwsbrief omdat we u als een belangrijke relatie zien. Niemand ontvangt echter graag post die ongelezen de prullenbak ingaat. Wilt u voortaan de nieuwsbrief niet ontvangen, klik dan op ''Afmelden'' in de balk onderaan deze nieuwsbrief. U kunt zich net zo eenvoudig weer aanmelden. Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven op uw beeldscherm, klik dan rechtsboven voor de ONLINE versie.
 
 

Succesvolle afronding KIM maatjesproject Emmaüsparochie Noordoostpolder


Drie jaar lang hebben maatjes zich vanuit dit project ingezet om nieuwkomers te begeleiden in de Nederland. Dit met betrekking tot praktisch regelgeving en om zich hier thuis te laten voelen. Eind september heeft De KIM in Emmeloord met de tien maatjes en Magda Schilder, pastor van de Emmaüsparochie het project afgesloten. De parochie heeft zich bereid verklaart de vrijwilligers en statushouders te blijven ondersteunen en beschikbaar te zijn voor nieuwe maatjescontacten. Zij zullen ook de goede contacten met Vluchtelingenwerk Nederland onderhouden. “Je leert zo Nederland op een hele andere manier kennen”, zei een vrijwilliger. Wie denkt er aan dat er nog onverwacht een naheffing voor gas, water en elektra kan komen? Of dat er gemeentelijke belastingen zijn zoals de afvalheffing. Of dat een jonge man niet herenigd kan worden met vrouw en kind omdat hun huwelijksdocument hier niet geldig is? Mooi zijn de ervaringen van gezellig samen eten, wanneer je als vrijwilligers “mijn Nederlandse ouders” wordt genoemd en nog zoveel meer voldoening gevende ontmoetingen. Alle maatjes kregen als bedankje een waxinelichtje met een vredesduif en de tekst: 'Licht: mensen worden er door gekoesterd, gezegend, weer opgericht. Dank je wel voor jouw licht'.
 30 oktober  bijeenkomst Arnhemse Wereldvrouwen in Parkstraatkerk

De Arnhemse Wereldvrouwen organiseren een brunch-bijeenkomst met een inspirerende inleiding. Mieke Hendrikse van cultureel centrum Rozet geeft een introductie over de vrije wil volgens de filosoof en vrouwelijk denker Pandita Ramabai [1858 – 1922, India]. Met aansluitend uitwisseling: wat betekent de vrije wil voor ons persoonlijk en in deze tijd? Ons hele programma is opgezet zodat het past binnen de geldende RIVM-maatregelen. Flyer

 

 

Goede start project Zinvol Gelderland


Dit project heeft als doel om ouderen met verlieservaringen en mensen met een psychische kwetsbaarheid bij te staan in hun eenzaamheid. We zijn gestart met een pilot in Arnhem in samenwerking met de eenzaamheidscoalitie van 'De Wijkmakers'. Dit is een platform van professionals die de krachten bundelen in samenwerking met huisartsenpraktijk Zuid Arnhem. In dit project traint De KIM vrijwilligers die een luisterend oor bieden aan mensen met sociaal isolement en psychische problematiek. De KIM heeft inmiddels een introductie verzorgd aan mensen uit de profesionele zorg  over de meerwaarde van presentie in zingeving. De koppeling van de inzet van vrijwilligers.naast professionals biedt r een aanvullende en effectieve manier van samenwerken. Door er op deze manier te zijn voor mensen willen we een bijdrage leveren in het verminderen van (existentiële) eenzaamheid. Soms lijkt het leven zwart. Door een gesprek met een vrijwilliger, een oprecht luisterend oor, een klein gebaar, kan er een lichtpuntje gevonden worden. De vrijwilligers van het nieuwe project Zinvol in Gelderland bieden vertrouwen en ruimte om open te spreken, zodat de deelnemers zichzelf kunnen zijn; een mens met een waardevol verhaal.

 

 

 
28 mei 2021 vooraankondiging conferentie Geloof, Duurzaamheid en Toekomst


In 2017 en 2018 hebben het KCWO, Stichting De KIM, Solidair Friesland en Solidair Groningen & Drenthe samen uitvoering gegeven aan het project “Geloof, Duurzaamheid en Toekomst, de katholieke gemeenschap in de bres voor duurzaamheid en rechtvaardigheid”. Hiermee bereikten de vier stichtingen parochies in vijf verschillende provincies in Midden en Noord Nederland. Bij velen van hen bleek dat er ondersteuning nodig is om vanuit inspiratiebronnen zoals de groene bijbel, groene theologie en de milieuencycliek de vertaalslag te maken naar concrete toepassingen voor de geloofsgemeenschappen. Deze conferentie staat o.a. stil bij vijf jaar encycliek Laudato si. Waar staan we nu? Wat betekent duurzaamheid voor missionair kerk zijn in (post)coronatijd? Locatie Huis van Dominicus, Utrecht. Het definitieve programma wordt in februari bekend gemaakt.
De KIM is een katholieke instelling voor maatschappelijke activering voor de provincies Flevoland, Utrecht en Gelderland
Meld je hier af voor de nieuwsbrief