Stichting De KIM - Facebook

Nieuws

18 mei 2022 - Vernieuwde website Tijdschrift TGL

Het Tijdschrift voor Geestelijk Leven (TGL) is een driemaandelijks tijdschrift voor spiritualiteit in Vlaanderen en Nederland en wil een eigen plaats innemen op het gebied van levensbeschouwelijke en religieuze zingeving, op het... Lees verder

16 mei 2022 - meer inzet voor integrale ecologie door inbedding Laudato si

De aarde is een thuis voor alles wat leeft, het is ons gemeenschappelijk huis. Wij maken deel uit van de natuur en die is uit evenwicht. We zijn geroepen om voor dit thuis te zorgen. Uit liefde en uit noodzaak om dit evenwicht te... Lees verder

6 april 2022 - Dialoogbijeenkomst rondom het thema: EenSaamheid

We gaan het thema verkennen op een leergierige manier waarbij de gelaagdheid van eenzaamheid en saamhorigheid aan bod komt. De dialoogbijeenkomst is van 19.00 tot 21.00 uur in de Lutherse kerk. Wijkbewoners die elkaar niet... Lees verder

19 maart 2022 - tv.uitzending KRO-NCRV: Petrus in het land

In de Lutherse kerk van Nijmegen verwelkomt dominee Susanne Freytag ons in de kerk die na het bombardement in de Tweede Wereldoorlog overeind is blijven staan. Een bombardement heeft grote gevolgen gehad voor de stad. Op 22 februari 1944... Lees verder

16 februari 2022 - European Solidarity Corps zoekt jongeren

Ben je een groep of ken je een groep van minimaal 5 jongeren tussen de 18 en 30 jaar met ideeën voor je buurt of een bepaalde doelgroep? Jongeren die het zien zitten om zelf een project op te zetten omtrent een thema dat zij... Lees verder