Stichting De KIM - Facebook

Webinar: Fratelli tutti

29 januari 2021
Een hartstochtelijk pleidooi voor universele broeder- en zusterschap

In zijn nieuwste encycliek Fratelli tutti werkt Paus Franciscus thema’s uit als barmhartigheid, respect voor andersgelovigen en inzet voor vrede en verzoening. Het vormt daarmee een tweeluik met zijn milieuencycliek Laudato si uit 2015, waarin de verbondenheid met de schepping centraal staat. Paus Franciscus daagt ons in zijn nieuwe encycliek uit om na het crisisjaar 2020 te werken aan een mondiale samenleving waarin kwetsbare groepen de kans krijgen om een waardig leven te leiden en om er gezamenlijk voor te zorgen dat er toekomst is voor de generaties die na ons komen. De Laudato Si-werkgroep Nederland waarvan - De KIM deel uit maakt- organiseert in samenwerking met Vastenactie een webinar op vrijdag 29 januari, van 14.00 u. tot 16.15 u. Mgr. Gerard de Korte, voorzitter van de Laudato Si-werkgroep, zal een algemene inleiding houden over de nieuwe encycliek. Broeder Theo van Adrichem ofm spreekt over het belang van interreligieuze dialoog in de 21e eeuw. Prof. dr. Fred van Iersel zal ingaan op de vernieuwing van het kerkelijk denken over oorlog en vrede in de nieuwe encycliek. Kleine Zuster Els van Jezus zal vertellen hoe de universele broeder- en zusterschap van de zalige Charles de Foucauld nu wordt beleefd. Het webinar is gericht op parochianen, leden van religieuze instituten en leden van katholieke lekenbewegingen en ieder die zich interesseert in de visie van paus Franciscus. Deelname is gratis. Aanmelden kan via Vastenactie: info@vastenactie.nl. Het programma is te vinden op www.laudato-si.nl.
lees verder opinie