Stichting De KIM - Facebook

Arnhemse Wereldvrouwen genomineerd voor de KNR Waarderingsprijs

4 november 2021
De Konferentie Nederlandse Religieuzen nomineert een project van De KIM in Arnhem.

Uit een lijst van 36 inzendingen heeft de jury van de KNR-Waarderingsprijs, zes initiatieven genomineerd, die volgens de juryleden zo bijzonder en inspirerend zijn dat ze in aanmerking komen voor de KNR-Waarderingsprijs. Het gaat om projecten waarop mensen zich inzetten voor gelijkwaardigheid en het overbruggen van verschillen. foto Het zijn zes projecten die heel verschillend zijn, maar ieder op hun eigen wijze bijdrage aan meer gelijkwaardigheid en kansen voor iedereen. Hieronder een overzicht van de zes genomineerde projecten. De prijsuitreiking en de uitreiking van de oorkondes was op donderdag 4 november in 's Hertogenbosch. foto.
Oorkonde
Klik hier voor de nominaties