Stichting De KIM - Facebook

Artikel over duurzamheid en mensen in armoede

16 december 2020
'Mensen in armoede zijn stakeholders en ondernemers in duurzaamheid'.

In het decembernummer van Tijdschrift Diakonie en Parochie is een bijdrage geplaatst vanuit stichting De KIM over de rol en initiatieven van mensen in armoede binnen de circulaire economie. Artikel