Stichting De KIM - Facebook

Bijeenkomst In Vrijheid Verbonden, Tivoli Utrecht

21 januari 2019
Thema: Gelovigen en niet-gelovigen; een spannend samenspel

2019 - Gelovigen en niet-gelovigen; een spannend samenspel. Vertegenwoordigers van verschillende religies en levensbeschouwingen hebben via In Vrijheid Verbonden de handen ineengeslagen om zich gezamenlijk te presenteren en zich samen sterk te maken voor de democratie, met vrijheid van godsdienst. De eerste presentatie van In Vrijheid Verbonden was bij het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix in 2005. Sindsdien houdt In Vrijheid Verbonden tweejaarlijks een bijeenkomst met Hare Koninklijke Hoogheid prinses Beatrix. In de tussenliggende jaren worden thematische bijeenkomsten georganiseerd. De eerstvolgende is op maandag 21 januari 2019.

Uitnodiging en programma