Stichting De KIM - Facebook

Caritas beweegt

6 april 2019
Landelijke inspiratiedag zeven bisdommen

De dag is bestemd voor vrijwilligers: leden van PCI-en en armbesturen, van caritaswerkgroepen en werkgroepen diaconie. De dag wordt gehouden in Abdijhof Mariënkroon in Nieuwkuijk. Het ochtendprogramma bestaat uit een eucharistieviering en diverse inleidingen. Kardinaal Peter Turkson, hoofd van de dicasterie voor Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling in het Vaticaan, zal spreken over het belang van caritas en sociale rechtvaardigheid in een veranderende samenleving. Hilde Kieboom, voorzitter van de gemeenschap Sant’ Egidio in Antwerpen, en zuster Sara Böhmer, vicevoorzitter van de KNR, gaan in op nieuwe vormen van gemeenschap en hun belang voor diaconie. ’s Middags kunnen de deelnemers in twee rondes workshops kennis maken met 12 inspirerende diaconale projecten uit het hele land. De inspiratiedag wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Kansfonds.

Flyer met programma en workshops