Stichting De KIM - Facebook

De KIM feliciteert Sant'Egidio uit Apeldoorn

16 februari 2023
onze Gelderse collega Ronald Dashorst en zijn team van vrijwilligers winnen de Kans Inspiratieprijs 2023.

Ruim honderd aanwezigen ontmoetten elkaar en werden geïnspireerd door bijzondere voorbeelden en initiatieven van diaconaal werk in Nederland. Met een feestelijke afsluiting werd de Kans Inspiratieprijs uitgereikt aan Sant'Egidio uit Apeldoorn. Hier geven veel vrijwilligers thuis aan dak- en thuisloze mensen, ouderen, kinderen en vluchtelingen. Met bijzondere initiatieven zoals: de generatietuin, kledingbank, boekenbank, restaurant De Franciscustafel voor dakloze mensen, en het straatteam dat omziet naar de ander door met de bakfiets de wijken in te gaan om soep, brood, koffie en chocomel te brengen. Voor meer informatie: verslag Kansfonds