Stichting De KIM - Facebook

Duurzame parochies geven katholieke kerk nieuw elan

22 januari 2020
Onderzoeksproject groene parochies Nederland

Theoloog Elisabeth Hense begeleidt het onderzoeksproject Groene Parochies Nederland, met als doel de duurzame parochies van katholiek Nederland in kaart te brengen. Van de meer dan 600 parochies van Nederland participeerde ongeveer 20 procent in een enquête van bureau KASKI over duurzaamheid. Het rapport met de uitkomst is in januari gesprensenteerd aan Bisschop De Korte.

Persbericht Radboud Universiteit Nijmegen