Stichting De KIM - Facebook

Hart voor Dukenburgers zoekt bestuursleden

7 mei 2020
vacature

Dukenburg is het meest groene stadsdeel van Nijmegen, maar kent ook een toenemende sociale problematiek, zoals eenzaamheid en armoede als gevolg van lage inkomens. De stichting ‘Hart voor Dukenburgers’ zet zich in voor kwetsbare mensen in Dukenburg. Ze is pas van start gegaan en heeft contact met andere organisaties in de wijk die ondersteuning willen bieden aan mensen die dat nodig hebben, zoals ‘Helpende Handen’, het sociaal-cultureel werk in Dukenburg en de Ontmoetingskerk. Onlangs organiseerde de werkgroep ‘Eenzaamheid’ een druk bezochte conferentie ‘Naar een brede wijkgerichte aanpak van eenzaamheid in Dukenburg’.

contactgegevens