Stichting De KIM - Facebook

Interview De Kim met Dirk de Wachter

25 juli 2019
Interview in het kader van op te starten Kim project 'zingeving in de wijk'.

Onze collega Madelinde Krantz reist op deze dag af naar Antwerpen om daar de bekende Vlaamse psychiater Dirk de Wachter te interviewen. Hij stelt dat we in het proces van toenemende secularisering lijden aan een verlies van betekenis en zingeving. Het belangrijkste kenmerk van deze tijd is volgens hem zinloosheid, ledigheid en doelloosheid. Onze tijd kenmerkt zich sterk door secularisering, die heel snel is gegaan. In één generatie tijd is een kerkelijke, verzuilde samenleving weggespoeld en zijn we naar een soort vrijheid gegaan die geen houvast kan bieden. Daar wil De Wachter vraagtekens bij plaatsen. Hoe kunnen we zingeving en betekenis een plek geven in een geseculariseerde samenleving?  Het interview kunt u vinden in de rubriek publicaties onder het kopje: kennis/netwerken