Stichting De KIM - Facebook

kerken in gesprek

31 maart 2019
presentatie project Malburgenwijk moeders

De Emmauskapel te Malburgen/Arnhem organiseert een interkerkelijke gespreksviering. Deze gesprekvieringen vinden 3 keer in het jaar plaats op een vijfde zondag in de maand in verschillende kerkgebouwen in de wijk Malburgen Arnhem. Tijdens zo'n gepreksviering wordt een gast uitgenodigd die actief is in de wijk. Dit keer zal Mirjam Schuilenga een inleiding verzorgen over het project Malburgenwijk moeders.

Uitnodiging