Stichting De KIM - Facebook

Klimaat-weekend 11 t/m 14 maart

11 maart 2021
Van: Verschillende Klimaat & geloof-groepen in Nederland

In de verschillende geloven en religies wordt het beschermen van de aarde als een religieuze waarde ervaren. Wij erkennen dat het voortbestaan en welzijn van de mens sterk verbonden is met het welbevinden van de aarde. Daarom nodigen wij u, die zich verbonden voelt aan een van de geloofsgemeenschappen in Nederland, van harte uit om binnen uw eigen geloofsgemeenschap mee te denken en mee te doen aan dit klimaatweekend van 11 t/m 14 maart.

hand-out; wat kunt u doen?