Stichting De KIM - Facebook

Teken de klimaatpetitie

11 oktober 2021
Een oproep van Vastenactie en Groene Kerken, ondersteund door Cordaid en Milieudefensie

Onderteken een petitie voor klimaatgerechtigheid in aanloop naar de VN-Klimaattop te Glasgow. Veel (geloofs)groepen over de hele wereld staan op om voor de schepping te zorgen en solidair te zijn met de meest kwetsbare mensen. We vragen aandacht voor belangrijke punten om die mee te nemen in de uitkomsten van de besprekingen.

Petitie