Stichting De KIM - Facebook

Tijdschrift TGL themanummer over eenzaamheid

31 januari 2023
Met daarin een artikel van De KIM: een reportage uit de wijk Malburgen Arnhem met als titel: een narratieve bricolage over eenzaamheid.

Het Tijdschrift voor Geestelijk Leven (TGL) is een driemaandelijks tijdschrift voor spiritualiteit in Vlaanderen en Nederland en wil een eigen plaats innemen op het gebied van levensbeschouwelijke en religieuze zingeving, op het knooppunt van de joods-christelijke traditie met de cultureel-maatschappelijke context waarin wij vandaag leven. Hier zoekt TGL naar sporen van spiritualiteit: zowel door analyse en reflectie als door kritisch te luisteren naar individuen, groepen en bewegingen. Op die manier levert TGL een actieve bijdrage aan de zoektocht van allen die spiritualiteit nastreven die in het alledaagse leven verankerd is.

U kunt het nummer bestellen via: info@stichtingdekim.nl
of via tijdschrift TGL