Stichting De KIM - Facebook

Vernieuwde website Tijdschrift TGL

18 mei 2022
Kijk hoe een meer dan 75 jaargangen tellend tijdschrift mee gaat met de tijd!

Het Tijdschrift voor Geestelijk Leven (TGL) is een driemaandelijks tijdschrift voor spiritualiteit in Vlaanderen en Nederland en wil een eigen plaats innemen op het gebied van levensbeschouwelijke en religieuze zingeving, op het knooppunt van de joods-christelijke traditie met de cultureel-maatschappelijke context waarin wij vandaag leven. Hier zoekt TGL naar sporen van spiritualiteit: zowel door analyse en reflectie als door kritisch te luisteren naar individuen, groepen en bewegingen. Op die manier levert TGL een actieve bijdrage aan de zoektocht van allen die spiritualiteit nastreven die in het alledaagse leven verankerd is. TGL wil zich evenwel niet beperken tot de joods-christelijke traditie, noch tot de West-Europese leefwereld. TGL wil in een geest van kritische openheid de dialoog aangaan met andere religies en tradities wereldwijd, en met nieuwe religieuze stromingen binnen en buiten de Kerk. Klik hier voor toegang tot website TGL.