Stichting De KIM - Facebook

Mentorproject ‘Van Afkomst naar Toekomst’

De KIM en Corazón Projecten hebben begin 2019 een project opgestart in Almere met medewerking van het GAK. Dit project helpt jonge nieuwkomers tussen de 18-30 jaar een geschikte baan of leerwerktraject te vinden waardoor ze een beter perspectief krijgen op hun toekomst. Dit project is gebaseerd op wat iemand wél kan en graag zou willen doen, in plaats van wat iemand niet beheerst.

Talenten
Een belangrijk onderdeel van het programma is dat de jonge nieuwkomer kennis maakt met verschillende beroepen in Nederlandse context en de omgeving waarin gewerkt wordt. Hierdoor krijgen ze een goed beeld van hun kansen en mogelijkheden. Persoonlijke begeleiding van de jongere daarbij, aan de hand van een reeks gesprekken en inzet van vrijwilligers als mentor, is cruciaal. 

Mentor
Nieuwkomers worden in het dagelijks leven ondersteund doordat ze in contact worden gebracht met mentor die hen verder op weg helpt met het zoeken en vinden van een passende baan of opleiding. In samenwerking met Corazón Projecten werft, traint, koppelt en begeleidt Stichting De KIM de mentoren in hun werkzaamheden.  Een mentor:
• Is erop gericht om de eigen kracht van nieuwkomers aan te spreken.
• Bouwt vanuit een gelijkwaardige relatie een vertrouwensband op met de nieuwe medeburger.
• Als het gaat om het zoeken naar een passende baan of opleiding, kan een mentor voor nieuwkomers veel bieden. De mentor kan het eigen netwerk aanspreken om nieuwkomers op de juiste werkplek/opleiding te krijgen.
• Stimuleert en helpt met het ontwikkelen van kwaliteiten van de jonge nieuwkomer waardoor meer toekomstkansen gecreëerd worden op een betaalde baan. Onderzoeken wijzen uit dat het uitvoeren van een betaalde baan de beste manier is dat mensen integreren en participeren in de Nederlandse samenleving. 
Evaluatie