Stichting De KIM - Facebook

(Hernieuwde) kennismaking diaconie

Wij brengen ons ondersteuningsaanbod graag onder de aandacht van diaconale vrijwilligers en pastores in de katholieke kerk. Ook werken wij graag samen met dekenale dienstverleners aan wie we ondersteuning geven bij diaconale ontwikkelingen. Dit gebeurt in de vorm van gesprekken.

De gesprekken geven inzicht in de draagkracht van vrijwilligers en de knelpunten in de praktijk. Waar mogelijk spelen wij in op de problemen en wensen of initiatieven van vrijwilligers. De parochiebezoeken bevorderen de onderlinge uitwisseling, omdat direct duidelijk wordt waar dwarsverbanden tussen verschillende initiatieven zijn te leggen.

Wilt u meedoen, geef u dan op via info@stichtingdekim.nl en we nemen contact met u op.