Stichting De KIM - Facebook

Diaconale netwerken

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning-WMO legt de verantwoordelijkheid om in de samenleving mee te doen neer bij de burgers op lokaal niveau.

Wij constateren dat voor een grote groep mensen, vaak met minder opleiding, kansen en mogelijkheden, meedoen niet een vanzelfsprekende zaak is. Vanuit de kerken willen we juist hen stimuleren en ondersteunen.

Het vergrote appel om je vrijwillig in te zetten voor de maatschappij botst daarbij met het gebrek aan menskracht dat ook in de kerken zelf, toch een van de grootste vrwijwilligersorganisaties, ervaren wordt.

Een antwoord op deze beide zaken wordt gezocht in samenwerking en bundeling van krachten d.m.v. het opzetten van diaconale netwerken. Als dit per burgerlijke gemeente gebeurt kan ook effectiever het lokale sociale beleid gevolgd en ondersteund worden.

Klik hier voor een voorbeeld van een succesvol opgezet diakonaal netwerk in Barneveld.