Stichting De KIM - Facebook

Project M25: diaconie door jongeren

Binnen het bisdom Groningen-Leeuwarden wordt middels het project M25 aandacht besteed aan diaconie door jongeren. M25 is een verzamelnaam voor initiatieven in Nederlandse parochies voor en met jongeren.

De bedoeling is om jonge mensen te laten ervaren wat het is om iets voor een ander te kunnen betekenen. De naam M25 is afgeleid van Mattheus 25; in dit hoofdstuk uit de bijbel geeft Jezus aan hoe wij met andere mensen moeten omgaan en elkaar kunnen helpen.

Voor wie M25 is bedoeld?
M25 is bedoeld voor alle jonge mensen van 12-18 jaar in de parochies van het bisdom. Gedacht kan worden aan jongeren die de afgelopen drie jaar zijn gevormd. Ook hun vrienden en vriendinnen van alle opleidingen en achtergronden zijn van harte welkom. Voor dit project zijn wij op zoek naar jongeren, die iets willen betekenen voor mensen die het niet zo makkelijk hebben.

Wat we gaan doen?
Via M25 maken jongeren kennis met mensen op andere plaatsen in de samenleving, mensen die onder andere omstandigheden leven en met mensen in een andere levensfase. Jongeren worden zich meer bewust van hun eigen positie, (voor-)oordelen en inzichten. Ze ontdekken hun eigen talenten en leren verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. En ze ervaren hoe waardevol en leuk vrijwilligerswerk is. Kortom: jongeren oefenen zich in het doen van ‘goede werken’.

Hoe we dat doen?
We bieden parochies aan om met een groepje jongeren aan de slag te gaan rond werken van barmhartigheid tijdens drie bijeenkomsten:
- een gesprek in een groep over de werken van barmhartigheid;
- een activiteit uitvoeren met elkaar in de buurt;
- een nagesprek om ervaringen te bespreken en betrokkenheid te vergroten.
Inmiddels is er in 2012 met M25 gestart in de katholieke parochies van Bedum, Uithuizen, Delfzijl, Kloosterburen, Wehe den Hoorn, de Kanaalstreek en Coevorden. Er is voor de jongerengroepen een Facebookpagina aangemaakt waar de jongerengroepen terecht kunnen voor de ervaringen en waar foto’s van de maatschappelijke activiteit geplaatst kunnen worden. Het adres van deze Facebookpagina is www.facebook.com/M25GroningenLeeuwarden.

Wat we aanbieden?
Het bisdom Groningen-Leeuwarden en het SKAN-fonds vinden de inzet van jongeren voor mensen in nood belangrijk. Daarom stellen zij tot eind 2013 begeleiding beschikbaar, die wordt uitgevoerd door de katholieke instellingen voor maatschappelijke activering in uw provincie: Solidair Friesland, Solidair Groningen-Drenthe, en voor parochies in de Noordoostpolder: stichting De Kim.

Wat we vragen van de parochies?
U kunt uw parochie aanmelden door het opgeven van een contactpersoon. Samen met de consulenten voor maatschappelijke activering gaan jonge mensen ook in uw parochie aan de slag met werken van barmhartigheid.

Aanmelden of meer informatie
Voor Friesland en de Noordoostpolder kan contact worden opgenomen met Solidair Friesland, Elziena Taute,
T: 058-2130046.Voor Groningen en Drenthe kan contact worden opgenomen met Solidair Groningen en Drenthe, Krista Russchen,
T: 06-23646589