Stichting De KIM - Facebook

Project Staddeelmoeders Malburgen Arnhem

Stichting de KIM wil met inzet van wijkmoeders in Malburgen helpen moeders in geïsoleerde posities wegwijs te worden in de Arnhemse samenleving. Hiervoor traint St de KIM vrijwilligsters die zich voor dit project opgeven. Lees de folder, geef je op en kom meedoen. Je sluit je aan bij een enthousiaste groep vrouwen.
De vrijwilligsters gaan na de training bij andere vrouwen op huisbezoek en inventariseren de problemen, maar ook wat ze kunnen. Ze gaan waar nodig met hen mee naar huisarts, consultatiebureau, wijkteam, school van de kinderen, buurthuis of andere voorzieningen in de wijk. Gedurende een jaar worden vrouwen door een stadsdeelmoeder begeleid en daarna kunnen ze zelf de weg vinden.

Moeders zijn de spil in de wijk
Vrouwen zijn als een ‘stille kracht’, een potentieel dat in de wijk aanwezig is. Realiteit is ook dat veel vrouwen in Malburgen een geïsoleerd bestaan leiden. Het is van groot belang dat zij uit hun isolement komen, sociale contacten opbouwen en deelnemen aan activiteiten. Alleen dan kunnen moeders een rol van betekenis gaan spelen in hun gezinnen en in de wijk, hetgeen direct bijdraagt aan het leefklimaat in de wijk. Indien zij uit hun isolement treden, andere moeders ontmoeten, meer kennis krijgen van de samenleving waarin zij wonen, hun kinderen beter en met meer kennis van zaken op kunnen voeden, activiteiten ondernemen, vrijwilligerswerk doen of misschien wel betaald werk vinden heeft dat niet alleen een weerslag op het eigen leven, maar ook op het leven van hun kinderen, familie, buren en de wijk als geheel.
Folder
Vacature vrijwilligsters