Stichting De KIM - Facebook

Project Zinvol Gelderland

Dit project heeft als doel om ouderen met verlieservaringen en mensen met een psychische kwetsbaarheid bij te staan in hun eenzaamheid. We starten met een pilot in Arnhem bij ouderen in samenwerking met de eenzaamheidscoalitie van 'De Wijkmakers', een platform van professionals die de krachten bundelen. Vervolgens willen wij met dit project in 2020-2022 in drie steden in Gelderland (Arnhem, Zutphen en Nijmegen) ‘Zinvol Gelderland’ starten. In Oost Gelderland bestaat het project ‘Ruimte Voor Anderszijn’, met hen willen wij nauw samenwerken om zo expertise, netwerk, kracht en kundigheid te delen. ‘Zinvol Gelderland’ bestaat per stad uit ongeveer 15 vrijwilligers die mensen met sociaal isolement en psychische problematiek een luisterend oor bieden. De opzet is dat zij hun levens¬verhaal delen en levensvragen kunnen stellen, zodat zij zich minder eenzaam voelen. Daarnaast willen wij mensen uit wijkteams (e.a.) een training aanbieden over de meerwaarde van zingeving, zodat professionals en vrijwilligers op een effectieve manier kunnen samenwerken. Door er op deze manier te zijn voor mensen verminderen wij (existentiële) eenzaamheid. Hierdoor kan er ruimte ontstaan om te spreken over zingeving.

Verschillende psychologische onderzoeken geven aan dat de ervaring van een zinvol leven positieve invloed heeft op lichaam en geest. Soms lijkt het leven zwart. Door een gesprek met een vrijwilliger, een oprecht luisterend oor, kan er een lichtpuntje gevonden worden. De vrijwilligers van het nieuwe project Zinvol in Gelderland bieden vertrouwen en ruimte om open te spreken, zodat de deelnemers zichzelf kunnen zijn; een mens met een waardevol verhaal. De vrijwilligers worden opgeleid door een MA-consulent met ervaring op het gebied van zingeving en geestelijke zorg. Vrijwilligers worden in dit project door de MA-consulent ondersteund en begeleid. Zodat zij als maatje een steun kunnen zijn en van betekenis zijn voor de mensen die zij bezoeken.