Stichting De KIM - Facebook

Project: Geloof, duurzaamheid en toekomst

“Geloof, Duurzaamheid en Toekomst” in katholiek Nederland:
Laudato Si
 
“Het milieu is een collectief goed, een erfenis van heel de mensheid en een verantwoordelijkheid van allen. Als iemand er een deel van bezit, dan is dat alleen maar om het te beheren ten nutte van allen. Als wij dat niet doen, belasten wij ons geweten ermee dat wij het bestaan van de ander ontkennen.” (LS.95).
 
 
Beeld gemaakt door F. Franck
 
 
In samenwerking met de Konferentie Nederlandse Religieuzen KNR is vanuit het RK maatschappelijk activeringswerk het project Geloof, Duurzaamheid en Toekomst opgestart. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland zijn consulenten aangesteld om u te adviseren bij je oriëntatie en initiatieven op het terrein van Duurzaamheid in de parochie. In 2018 vinden er regionale uitwisselingsbijeenkomsten plaats ten behoeve van de
RK-achterban rondom dit thema waarvoor u een uitnodiging zult ontvangen.
 
Er zijn vele initiatieven die raken aan ‘het gemeenschappelijk huis’ dat in Laudato Si wordt geschilderd. Denk maar aan de acties voor een eerlijke verdeling (zoals Fairtrade) en tegen armoede en verspilling zoals de Voedselbank en andere vormen van ondersteuning. Of de inzet tot behoud van natuur en diversiteit (ook op de dag van St. Franciskus, 4 okt.).
Het bijzondere van Laudato Si: de focus op het verbinden van mensen met elkaar en met de hele schepping. Dat is geen vrijblijvende keuze meer. We kunnen als christen immers niet anders dan ons bekommeren om de naaste en om gerechtigheid, ook in de toekomst. Er zijn twee interessante websites: www.laudato-si.nl (goed materiaal) en www.laudatosi.nl (de encycliek zelf).
 
Wilt u alvast ideeën hiervoor opdoen? Op zaterdag 7 oktober 2017 vindt voor de zesde keer de Groene Kerkendag plaats. Het wordt weer een inspirerende dag vol spraakmakende sprekers en workshops voor iedereen die door het geloof gemotiveerd is om te zorgen voor onze naaste en de schepping. Diverse kerken presenteren hun duurzame acties en ook bij de markt van duurzame producten en initiatieven kun je ideeën opdoen: hoe je jouw kerk groener kunt maken. De GroeneKerkendag vindt plaats in Amersfoort (Hoogland) en begint om 10.00 uur. https://www.groenekerken.nl/groenekerkendag/

Voor meer informatie over project Geloof, Duurzaamheid en Toekomst kunt u contact opnemen met mirjam@stichtingdekim.nl.

Verslag landelijke werkconferentie Geloof, Duurzaamheid en Toekomst 2018.

Verslag Gelderse netwerkdag Kerk en Duurzaamheid 2018.

Uitnodiging diaconale excursie Stadsakkers 22 juni 2019
 
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR –Projecten in Nederland (PIN).


Wilt u meedoen in dit project vul dan svp het contactformulier in (rechtsboven op dit scherm) en wij nemen contact met u op.