Stichting De KIM - Facebook

Ruimte voor anderszijn in kerk en samenleving

Dit project beoogt om mensen met een psychiatrische of psychische handicap een plek te geven in kerk en samenleving, zodanig dat zij naar eigen behoeften en mogelijkheden bevredigend kunnen participeren. Kerkelijke gemeenschappen kunnen bij het creëren van die ruimte een belangrijke rol vervullen. In het project wordt ook aandacht besteed aan de naastbestaanden: familieleden, partners, mantelzorgers.

Naast de reeds bestaande projectgroepen in Apeldoorn en Neede is in 2008 ook in Tiel een projectgroep ‘Ruimte voor anderszijn’ opgericht.

Deze heeft op donderdagavond 16 april 2009 acte de présence gegeven in de Drumptse Hof in Tiel. Dit gebeurde middels een voorstelling van het Muziektheatercollectief onder de titel ‘Vlieg!’. Hierin verbeeldt een 11-jarig meisje de omgang met haar schizofrene vader. Ná de voorstelling werd met het publiek nagepraat. Men was zeer onder de indruk van de voorstelling. Het evenement op 16 april is de start voor een meerjarig project voor Tiel en directe omgeving. Uit de gespreksgroepen zijn diverse suggesties gekomen waarmee de projectgroep de komende jaren aan de slag gaat.

Voor informatie over het project in Tiel: Huub Timmermans, tel. (06) 15 14 92 73, e-mail: h.timmermans@pkn.nl.

Belangstelling om in uw eigen plaats het thema aan de orde te stellen? Neem gerust contact op.

Klik hier voor de tekst van de brochure