Stichting De KIM - Facebook

Het doel van Ruimte voor anderszijn (Rvaz) is de integratie en participatie van mensen met een psychiatrische achtergrond. Betrokken en actieve burgers (vrijwilligers en professionals) zetten zich in voor deze mensen en hun naastbetrokkenen, vaak mantelzorgers.
Actieve burgers stellen negatieve beeldvorming ter discussie, gaan maatjescontacten aan en werken enthousiast mee aan initiatieven als een pastoraal café of een gespreksgroep. Voor GGZ- mantelzorgers is er ondersteuning door het organiseren van voorlichting en lotgenotencontacten.
 
Ruimte voor anderszijn is een netwerk van lokale of regionale initiatieven. Het MA-werk ondersteunt projectgroepen in Apeldoorn, Ede, Nijmegen, Oost-Gelderland en Tiel bij het opzetten van activiteiten, publiciteit en fondswerving.

Klik hier voor het verslag van de expertmeeting van 15 juni 2016

Meer informatie vindt u op www.ruimtevooranderszijn.nl onder ‘werkgroepen’.

Eigen initiatief van GOMA, KCMA en Promage. Partners o.a.
  • Lokale kerken
  • Lokale welzijnsinstellingen
  • Regionale Instellingen voor Begeleid Wonen
  • Steunpunten mantelzorg
Wilt u meedoen in dit project vul dan svp het contactformulier in (rechtsboven op dit scherm) en wij nemen contact met u op.