Stichting De KIM - Facebook

Het doel van Ruimte voor anderszijn (Rvaz) is de integratie en participatie van mensen met een psychiatrische achtergrond. Betrokken en actieve burgers (vrijwilligers en professionals) zetten zich in voor deze mensen en hun naastbetrokkenen, vaak mantelzorgers.
Actieve burgers stellen negatieve beeldvorming ter discussie, gaan maatjescontacten aan en werken enthousiast mee aan initiatieven als een pastoraal café of een gespreksgroep. Voor GGZ- mantelzorgers is er ondersteuning door het organiseren van voorlichting en lotgenotencontacten.
klik hier voor de website
 
Voor opgave kunt u contact opnemen met: Janine Meeuwsen 06 - 20029122 janine@ruimtevooranderszijn.nl.