Stichting De KIM - Facebook

Organisatie

Bestuur
Piet Kuijper, voorzitter
Eelco Rommens, penningmeester
Harmen Binnema, secretaris
Dré de Bruijn, bestuurslid
Anja Ossenblok, bestuurslid
Harry Scharrenborg, bestuurslid

Financiele gegevens
2019

Jaarverslag
2019

Werkplan 2019

Volg ons op Facebook

Download de app

Postadres

Catharijnesingel 121, 3511 GX Utrecht

Financiering
Stichting De KIM werkt met gelden die zijn verkregen bij fondsen. Ook benaderen wij steeds vaker overheden (gemeenten, provincies) voor financiële bijdragen (WMO-gelden bijvoorbeeld).

RSIN 814426104

Beloningsbeleid
Stichting De KIM volgt de CAO Sociaal Werk/ Maatschappelijk Welzijn.

Werkgebied
De KIM is actief in de provincies Utrecht, Flevoland en Gelderland (sinds 2017). De Noordoostpolder, gelegen in Flevoland, valt kerkelijk gezien onder het bisdom Groningen, waardoor de stichting contacten onderhoudt met vertegenwoordigers van drie bisdommen. Elk bisdom is autonoom en elk bisdom gaat op zijn eigen manier met diaconie om. Dat betekent dat onze werkwijze per bisdom varieert.