Stichting De KIM - Facebook

Organisatie

Bestuur

Theo van Driel, voorzitter
David Renkema, secretaris
Eelco Rommens, penningmeester a.i.
Cora Verburg, algemeen bestuurslid

Financiele gegevens

Jaarrekening 2022

Jaarverslag 2022

Postadres voorzitter

Hofdwarsstraat 16, 7311KK Apeldoorn

Postadres en telefoonnummer secretaris

Heiloostraat 129, 2547 KB Den Haag
Telefoon: 06 1260 2150

Financiering
Stichting De KIM werkt met gelden die zijn verkregen bij fondsen. Ook benaderen wij steeds vaker overheden (gemeenten, provincies) voor financiële bijdragen (WMO-gelden bijvoorbeeld).

RSIN 814426104

Statuten 2022

Beloningsbeleid
Stichting De KIM volgt de CAO Sociaal Werk/ Maatschappelijk Welzijn.

Werkgebied
De KIM is actief in de provincies Utrecht, Flevoland en Gelderland.