Stichting De KIM - Facebook

Organisatie

Bestuur

Theo van Driel, voorzitter
Eelco Rommens, penningmeester
Harmen Binnema, secretaris
Harry Scharrenborg


Financiele gegevens

Jaarrekening 2021

Jaarverslag 2022

Postadres

Hofdwarsstraat 16, 7311KK Apeldoorn

Financiering
Stichting De KIM werkt met gelden die zijn verkregen bij fondsen. Ook benaderen wij steeds vaker overheden (gemeenten, provincies) voor financiële bijdragen (WMO-gelden bijvoorbeeld).

RSIN 814426104

Statuten 2022

Beloningsbeleid
Stichting De KIM volgt de CAO Sociaal Werk/ Maatschappelijk Welzijn.

Werkgebied
De KIM is actief in de provincies Utrecht, Flevoland en Gelderland (sinds 2017). De Noordoostpolder, gelegen in Flevoland, valt kerkelijk gezien onder het bisdom Groningen, waardoor de stichting contacten onderhoudt met vertegenwoordigers van drie bisdommen. Elk bisdom is autonoom en elk bisdom gaat op zijn eigen manier met diaconie om. Dat betekent dat onze werkwijze per bisdom varieert.