Stichting De KIM - Facebook

Organisatie

Bestuur:
Jan Burger, voorzitter
Sander Vendrig, penningmeester
Piet Kuiper, secretaris
Dré de Bruijn, bestuurslid
Harmen Binnema, bestuurslid
Anja Ossenblok, bestuurslid

Financiele gegevens
2016


Volg ons op Facebook

Download de app

Postadres:
Reinder Blijstralaan 76, 3571 AT Utrecht

Webredactie:
Frans Snijders

Financiering:
Stichting De KIM werkt met gelden die zijn verkregen bij fondsen. Ook benaderen wij steeds vaker overheden (gemeenten, provincies) voor financiële bijdragen (WMO-gelden bijvoorbeeld).

Werkgebied:
Stichting De KIM is actief in de provincies Utrecht, Flevoland en Gelderland (sinds 2017). De Noordoostpolder, gelegen in Flevoland, valt kerkelijk gezien onder het bisdom Groningen, waardoor de stichting contacten onderhoudt met vertegenwoordigers van drie bisdommen. Elk bisdom is autonoom en elk bisdom gaat op zijn eigen manier met diaconie om. Dat betekent dat onze werkwijze per bisdom varieert.