Stichting De KIM - Facebook

ANBI status

Belangrijk om te weten: de Belastingdienst heeft stichting De KIM aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel. Voor meer informatie www.anbi.nl. De KIM is een onafhankelijke stichting en maakt geen aanspraak op vaste financiële stromen. Toch zijn er voor haar werkzaamheden financiële middelen noodzakelijk. We werken in projecten samen met verschillende fondsen, maar soms is er meer geld voor een project nodig of moet er voor een bepaald project onderzoek gedaan worden voordat het een project is. Hier is geld voor nodig. Wanneer u ons werk wilt steunen, kunt u daarom ook een donatie doen. Mocht deze donatie voor een specifiek project zijn, gelieve dit project bij de donatie te vermelden. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL 84 INGB 0000281457 ten name van 'St De KIM' te Utrecht.

RSIN 814426104.
Klik op onderstaande link voor:

ANBI document 2022