Stichting De KIM - Facebook

De KIM en de kerk

Wij richten ons vooral op de vrijwilligers in de parochies en vrijwillgers die affiniteit hebben met zingeving. Echter, onze eerste invalshoek bij projecten is het maatschappelijke probleem.De sociale leer van de katholieke kerk gaat uit van de waardigheid van ieder mens en diens recht om voor die waardigheid op te komen.

Dialoog is een van de belangrijkste pijlers voor de verbetering van de leefbaarheid in de samenleving. Wij vinden praten beter dan confrontatie of uitsluiting. Wij willen verbinden, communiceren en appelleren, wij wijzen wegen die nog niet gevonden zijn, juist omdat ze soms niet gezocht worden of niet gewenst zijn.

Wij staan open voor de grote variatie en diversiteit aan geloofsbeleving. De uitvoering van projecten gebeurt vaak in samenwerking met instellingen van verschillende signatuur.